Nezávazná poptávka ceny

Zde prosím napište stručný popis grafického zadání a zašlete ho s přílohou (pokud možno půdorys, či jakýkoliv dokument znázorňující možný rozsah zadání) k nezávaznému nacenění zakázky.